HudebniAkademiePraha.cz

 

 

 

 

Umělecká soutěž ALLEGRO je úmyslně zaměřena na nejširší spektrum dětí a teenagerů. Cílem soutěže je motivovat pedagogy a jejich svěřence na ZUŠ, ZŠ, gymnáziích a jiných středních školách, v nejrůznějších múzicky zaměřených aktivitách a činnostech (hudbě, drama, pohybu), podporovat u nich touhu po sebevyjádření a stále větší kreativitě. Šanci mají uplně všichni soutěžící se svými učiteli, u kterých je na prvním místě radost a chuť k vytváření vlastních a originálních vystoupení (jednotlivců nebo skupin), zájem o daný obor a nadšení se prezentovat před publikem.

Podmínky a kurzovné
Místo konání, Závěrečný koncert
Umělecká porota
Přihláška
Fotogalerie
Listina vítězů
Kontakt

 

 

 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE ALLEGRO 2017

Pořadatelem je Hudební akademie Praha Pavla Zumrová, s. r. o.

  1. Zákonný zástupce dítěte, pedagog, či umělecký vedoucí zašle kompletně vyplněnou přihlášku elektronicky www.hudebniakademiepraha.cz
  2. Současně potvrdí svou účast emailem na adresu HAP PZ: soutezallegro@seznam.cz.
  3. Současně zaplatí technický poplatek (startovné) , na základě kterého bude zaregistrován, ve výši:
    350,- Kč / jednotlivec
    200,- Kč / účastník v rámci skupinového výstupu

    na účet Raiffeisenbank číslo 5107695001/5500, variabilní symbol: rodné číslo účastníka
  4. „Ceny jsou uvedeny včetně DPH“

Časový plán soutěže bude upřesněn a stanoven před začátkem soutěže (bude zaslán elektronicky).


Uzávěrka přihlášek do 22. prosince 2016.


SOUTĚŽNÍ REPERTOAR

Baby kategorie (0-5 let) – 1 soutěžní kolo

BA) solový výstup
BB) solový nástroj
BC) skupinový výstup
- skupinový výstup (2 - 4)
- skupinový výstup (5 - 10)
- skupinový výstup (11+)

Libovolný hudební, dramatický či taneční útvar v délce trvání max. 3 minuty


Kategorie I (6-7 let) – 1 soutěžní kolo

1A) zpěv sólo – dvě libovolné písně
1B) nástroj sólo – dvě libovolné skladby
1C) skupinový výstup – dva libovolné hudební/dramatické/taneční výstupy
- skupinový výstup (2 - 4)
- skupinový výstup (5 - 10)
- skupinový výstup (11+)

Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.


Kategorie II (8-9 let) – 1 soutěžní kolo

2A) zpěv sólo – dvě libovolné písně
2B) nástroj sólo - dvě libovolné skladby
2C) skupinový výstup – dva libovolné hudební/dramatické/taneční výstupy
- skupinový výstup (2 - 4)
- skupinový výstup (5 - 10)
- skupinový výstup (11+)

Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.


Kategorie III (10-13 let) - 2 soutěžní kola

3Aklasika) Zpěv sólo klasický: kolo první: 1lidová, 1 umělá píseň, kolo druhé: 2 skladby libovolné
3AA pop) Zpěv sólo pop a jiné žánry: kolo první: 1lidová, 1 umělá píseň, kolo druhé: 2 skladby libovolné
3B) nástroj sólo: kolo první: 1 etuda, 1 skladba libovolná. Kolo druhé: jedna skladba dle vlastního výběru
3C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný: kolo první: dva výstupy odlišného charakteru. Kolo druhé: jeden výstup libovolný
- skupinový výstup (2 - 4)
- skupinový výstup (5 - 10)
- skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.


Kategorie IV (14-18 let) - 2 soutěžní kola

4A klasika) zpěv sólo klasický: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
4AA pop) zpěv sólo pop a jiné žánry: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
4B) nástroj sólo: kolo první: 1 etuda, 1 skladba českého autora, 1 skladba cizího autora. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
4C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný. Kolo první: 3 výstupy odlišného charakteru. Kolo druhé: dva kratší či jeden delší výstup.
- skupinový výstup (2 - 4)
- skupinový výstup (5 - 10)
- skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.


Kategorie V (18+) - 2 soutěžní kola

5A klasika) zpěv sólo klasický: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5AA pop) zpěv sólo pop a jiné žánry: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5B) nástroj sólo: kolo první: 1 etuda, 1 skladba českého autora, 1 skladba cizího autora. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný. Kolo první: 3 výstupy odlišného charakteru. Kolo druhé: dva kratší či jeden delší výstup.
- skupinový výstup (2 - 4)
- skupinový výstup (5 - 10)
- skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Upozornění:
Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.

Porota si vyhrazuje právo soutěžícího/soutěžící v libovolném místě skladby či přednesu přerušit.

Preferujeme hru, dramatické výstupy a zpěv zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

 

-->

 


--> -->