HudebniAkademiePraha.cz

 

 

 

 

Umělecká soutěž ALLEGRO je úmyslně zaměřena na nejširší spektrum dětí a teenagerů. Cílem soutěže je motivovat pedagogy a jejich svěřence na ZUŠ, ZŠ, gymnáziích a jiných středních školách, v nejrůznějších múzicky zaměřených aktivitách a činnostech (hudbě, drama, pohybu), podporovat u nich touhu po sebevyjádření a stále větší kreativitě. Šanci mají uplně všichni soutěžící se svými učiteli, u kterých je na prvním místě radost a chuť k vytváření vlastních a originálních vystoupení (jednotlivců nebo skupin), zájem o daný obor a nadšení se prezentovat před publikem.

Podmínky a kurzovné
Místo konání, Závěrečný koncert
Umělecká porota
Přihláška
Fotogalerie
Listina vítězů
Kontakt

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SOUTĚŽI
ALLEGRO 27. - 28. 1. 2018

Uzávěrka přihlášek prodloužena do 15. 1. 2018.

Jméno: Vyplňte, prosím. Příjmení Vyplňte, prosím.
Datum narození: Vyplňte, prosím. Rodné číslo: Vyplňte, prosím.
       
Jméno a příjmení zák. zástupce, pedagoga či uměl. vedoucího: Vyplňte, prosím.    
Telefon: Vyplňte, prosím. Email: Vyplňte, prosím.
Adresa trvalého bydliště Vyplňte, prosím.
Název školy, ZUŠ   Název souboru, ZUŠ, uměl.kroužku
SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR:
Vyplňte pouze u zvolené kategorie
KATEGORIE      
kategorie Baby A (0 - 5 let)
1 kolo, Zpěv sólo klasický
název skladby dílo autor
1.
kategorie Baby B (0 - 5 let)
1 kolo, nástroj sólo
název skladby dílo autor
1.
kategorie Baby C (0 - 5 let)
1 kolo, skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný
název skladby dílo autor
1.
kategorie I A (6 - 7 let)
1 kolo, Zpěv sólo klasický
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie I B (6 - 7 let)
1 kolo, nástroj sólo
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie I C (6 - 7 let)
1 kolo, skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie II A (8 - 9 let)
1 kolo, Zpěv sólo klasický
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie II B (8 - 9 let)
1 kolo, nástroj sólo
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie II C (8 - 9 let)
1 kolo, skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie III A (10 - 11 let)
1 kolo, Zpěv sólo klasický
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie III AA (10 - 11 let)
1 kolo, Zpěv sólo pop a jiné žánry
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie III B (10 - 11 let)
1 kolo, nástroj sólo
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie III C (10 - 11 let)
2 kola, skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný
název skladby dílo autor
kolo 1.
kolo 2.
kategorie IV (12 - 13 let)
1 kolo
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie IV AA (12 - 13 let)
1 kolo, Zpěv sólo pop a jiné žánry
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie IV B (12 - 13 let)
1 kolo, nástroj sólo
název skladby dílo autor
1.
2.
3.
kategorie IV C (12 - 13 let)
1 kolo, skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný
název skladby dílo autor
kolo 1.
kolo 2.
kategorie V (14 - 16 let)
2 kola
název skladby dílo autor
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
kategorie VI (17 - 18 let)
2 kola
název skladby dílo autor
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
kategorie VII (19 - 22 let)
2 kola
název skladby dílo autor
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
kategorie VIII (23+ let)
2 kola
název skladby dílo autor
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo

Požadujete klavírní doprovod?

S podmínkami musíte souhlasit. Souhlasím s podmínkami soutěže.