HudebniAkademiePraha.cz

 

 

 

 

Umělecká soutěž ALLEGRO je úmyslně zaměřena na nejširší spektrum dětí a teenagerů. Cílem soutěže je motivovat pedagogy a jejich svěřence na ZUŠ, ZŠ, gymnáziích a jiných středních školách, v nejrůznějších múzicky zaměřených aktivitách a činnostech (hudbě, drama, pohybu), podporovat u nich touhu po sebevyjádření a stále větší kreativitě. Šanci mají uplně všichni soutěžící se svými učiteli, u kterých je na prvním místě radost a chuť k vytváření vlastních a originálních vystoupení (jednotlivců nebo skupin), zájem o daný obor a nadšení se prezentovat před publikem.

Podmínky a kurzovné
Místo konání, Závěrečný koncert
Umělecká porota
Přihláška
Fotogalerie
Listina vítězů
Kontakt

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SOUTĚŽI
ALLEGRO 21. - 22. 1. 2017

Uzávěrka přihlášek do 22. 12. 2016.

Jméno: Vyplňte, prosím. Příjmení Vyplňte, prosím.
Datum narození: Vyplňte, prosím. Rodné číslo: Vyplňte, prosím.
       
Jméno a příjmení zák. zástupce, pedagoga či uměl. vedoucího: Vyplňte, prosím.    
Telefon: Vyplňte, prosím. Email: Vyplňte, prosím.
Adresa trvalého bydliště Vyplňte, prosím.
Název školy, ZUŠ   Název souboru, ZUŠ, uměl.kroužku
SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR:
Vyplňte pouze u zvolené kategorie
KATEGORIE      
Baby kategorie (0-5 let) 1 kolo název skladby dílo autor
A) B) sólový výstup 1.
C) skupinový výstup 1.
Kategorie I (6-7 let) 1 kolo název skladby dílo autor
A) sólový zpěv 1.
2.
B) sólový nástroj 1.
  2.
C) skupinové výstupy 1.
  2.
kategorie II (8-9 let) 1 kolo název skladby dílo autor
A) sólový zpěv 1.
2.
B) sólový nástroj 1.
  2.
C) skupinové výstupy 1.
2.
kategorie III (10-13 let) 2 kola název skladby dílo autor
A) sólový zpěv: klasický 1.
2.
3.
4.
AA) sólový zpěv: pop a jiné žánry 1.
2.
3.
4.
B) sólový nástroj 1.
  2.
  3.
4.
C) skupinové výstupy 1.
2.
3.
4.
kategorie IV (14-18 let) a kategorie V (18+) 2 kola název skladby dílo autor
A) sólový zpěv: klasický 1.
2.
3.
4.
5.
AA) sólový zpěv: pop a jiné žánry 1.
2.
3.
4.
5.
B) sólový nástroj 1.
  2.
  3.
4.
5.
C) skupinové výstupy 1.
2.
3.
4.
5.
S podmínkami musíte souhlasit. Souhlasím s podmínkami soutěže.