HudebniAkademiePraha.cz

Mistrovské pěvecké kurzy...

...vyučují mezinárodně uznávaní pěvci a pedagogové s letitými profesními zkušenostmi. Kurzy budou probíhat podle předem vytvořeného časového plánu,kdy se bude každý z účastníků každodenně vzdělávat pod vedením svého lektora. Aktivním účastníkům bude k dispozici zkušebna pro své vlastní samostudium (též podle časového harmonogramu). Všichni aktivní i pasivní účastníci mají celodenní možnost navštívit pěvecký atelier obou lektorů. Oba lektoři vyučují v anglickém, německém a italském jazyce. Tlumočení do češtiny není zajištěno.

Místo konání
Závěrečný koncert
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Ubytování
Fotogalerie
Kontakt

Daša Briškárová Daša Briškárová

Pochází z východního Slovenska. Je absolventkou Konzervatoře v Košicích v oboru hra na klavír. V roce 2006 absolvovala studium dirigování sboru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u doc. J. Pančíka.

V letech 2000 až 2003 působila jako korepetitorka v divadle Jonáša Záborského v Prešově, kde získala první korepetitorské zkušenosti. Od roku 2003 je korepetitorkou Národního divadla Brno.

V letech 2005 a 2006 spolupracovala jako korepetitorka na Mistrovských interpretačních kurzech v Brně u Allaina Nonata (Kanada) a Christiana Mihailescu (Rumunsko).

Jako sólová i komorní hráčka vystupuje také v rámci divadelních projektů Národního divadla Brno – opera B. Martinů - Julietta, Balet 21. století. V těchto i dalších divadelních projektech vystupovala také na scénách Stadttheater Dortmund, Národního divadla v Praze, Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.

Jako klavíristka spolupracuje s řadou popředních pěveckých osobností v České republice i zahraničí. Je také vyhledávanou klavírní doprovázečkou pěveckých sborů.