HudebniAkademiePraha.cz

 

 

 

V průběhu celého hudebně-dramatického bloku je vyučována angličtina nenásilnou a hravou formou, je nenápadně přítomná během všech kreativních, pohybových a sluchových činností, což má blahodárný vliv na utváření jazykové paměti a fantazie pomocí hudebních vjemů. Okamžité aplikování nových dovedností a znalostí formou atraktivního a inspirativního hudebně-dramatického projevu je zvláště u dětí, které si svůj vztah k okolí a světu teprve hledají, velmi oblíbený a přináší vemi rychlé výsledky.

PREMIERA I a II - 2. 6. 2012 v rámci Mezinárodního festivalu dětí 2012,hl.sál MĚSTSKÉ KNIHOVNY hl.m.Prahy (podpora projektu MČ P1 v současné době v jednání)
GALAKONCERT, koncertní síň HLAHOL, 2. 12. 2012. 16.30 h
Napsali o HAP
Lektorský tým
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Umělečtí spolupracovníci
Technická spolupráce
Fotogalerie
Kontakt

 

 

 

CK Juklík

Miguel caffé

Podmínky účasti na kurzu

 • Zákonný zástupce dítěte zašle vyplněnou přihlášku. Přihlášku lze poslat elektronicky (formulář na odkazu přihláška, ke stažení ve formátu .pdf)
 • Upozornění - rodiče berou na vědomí, že zejména mladší děti by měly mít zkušenost s docházkou do školky, tj. jsou schopné vydržet 2 hodiny bez přítomnosti rodičů a mají základní hygienické a sociální návyky. Závažné problémy výše zmíněného charakteru mohou být důvodem k vyloučení z kurzu.
 • Kurzovné je nutno zaplatit nejpozději do na účet u Raiffeisenbank č. 5107695001/5500, IBAN: CZ9055000000005107695001, SWIFT: RZBCCZPP (variabilní symbol: rodné číslo účastníka, u cizinců datum narození (den/měsíc/rok).
 • V případě, že ateliér v příslušný den nebude naplněn minimálním počtem studentů, bude s rodiči promptně konzultováno náhradní řešení.

Kurzovné

 • Kurzovné pro účastníka činí Ateliér A, B, C, D, E
  Ateliér F, G
  6.800,- Kč za pololetí
  500,- Kč za 60 min
 • „Ceny jsou uvedeny včetně DPH“

Kurzovné zahrnuje:

 • výuku anglického nebo německého jazyka, hudebně dramatických, dramatických nebo muzikálových činností
 • klavírní doprovod
 • učební materiál (notový materiál, hudební a výtvarné pomůcky)
 • představení v divadle nebo jiných kulturních prostorách
 • certifikát (diplom) o absolvování kurzů s hodnocením

 

Partneři: CK Juklík