HudebniAkademiePraha.cz

 

 

 


V průběhu celého hudebně-dramatického bloku je vyučována angličtina nenásilnou a hravou formou, je nenápadně přítomná během všech kreativních, pohybových a sluchových činností, což má blahodárný vliv na utváření jazykové paměti a fantazie pomocí hudebních vjemů. Okamžité aplikování nových dovedností a znalostí formou atraktivního a inspirativního hudebně-dramatického projevu je zvláště u dětí, které si svůj vztah k okolí a světu teprve hledají, velmi oblíbený a přináší vemi rychlé výsledky.

PREMIERA I a II - 2. 6. 2012 v rámci Mezinárodního festivalu dětí 2012,hl.sál MĚSTSKÉ KNIHOVNY hl.m.Prahy (podpora projektu MČ P1 v současné době v jednání)
GALAKONCERT, koncertní síň HLAHOL, 2. 12. 2012. 16.30 h
Napsali o HAP
Lektorský tým
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Umělečtí spolupracovníci
Technická spolupráce
Fotogalerie
Kontakt 

 

 

CK Juklík

Miguel caffé

Nabídka kurzů pro děti 2013/2014

Ateliér A
Dětská hudebnědramatická akademie s výukou AJ Baby Club (3- 6 let)*
popis kurzu:
 • veden v anglickém nebo českém jazyce
 • rozvoj rytmického cítění, jemné motoriky
 • rozvoj hudebně sluchových schopností a intonace
 • rozvoj hudební fantazie a celkové kreativity
 • práce na jednoduchých skladbičkách za doprovodu klavíru
 • příprava vystoupení DA a práce na přípravě
  mimořádných projektů HAP
 • práce s ostýchavostí a sebevyjádřením se u dětí a tvořivá dramatika
 • rozvoj jazykových schopností (český jazyk a anglický jazyk) odpovídající dané věkové skupině
 • komplexní rozvoj osobnosti - poslech a seznámení se nejen s hudbou, ale i dětskou poezií a pohádkami českých i světových autorů
 • 1x týdně / 2h
 • cena 4.000,- Kč pololetí
Ateliér B
Dětská hudebnědramatická akademie s výukou AJ ( 7-12 let)*
popis kurzu:
 • veden v anglickém nebo českém jazyce
 • hra na lehko ovladatelné hudební nástroje
 • rozvoj rytmického cítění
 • rozvoj hudebně sluchových schopností a
  intonace
 • rozvoj hudební fantazie a celkové kreativity
 • výuka skupinového zpěvu za doprovodu
  klavíru - práce na jednoduchých skladbičkách
 • příprava vystoupení DA a práce na přípravě
  mimořádných projektů HAP
 • práce s ostýchavostí a sebevyjádřením se u
  dětí a tvořivá dramatika
 • rozvoj jazykových schopností (český jazyk
  a anglický jazyk)
 • komplexní rozvoj osobnosti - poslech a
  seznámení se nejen s hudbou, ale i dětskou
  poezií a pohádkami českých i světových
  autorů
 • 1x týdně / 2h
 • cena 6.800,- Kč pololetí
Ateliér E
Hudební akademie s výukou AJ – Výběrový muzikálový ateliér
popis kurzu:
 • Veden v anglickém a českém jazyce
 • Rozvoj hudebně sluchových schopností
 • Rytmus a intonace (čtení z listu)
 • Výuka hudební nauky v angličtině
 • Příprava na prestižní britské hudební zkoušky ABRSM
 • Rozvoj pěveckého projevu a hlasové techniky
 • Zpěv s hudebním podkladem na CD
 • Práce na projektu muzikálu v angličtině
 • Rozvoj hereckých schopností a mluvního projevu
 • Rozvoj pohybových schopností
 • Rozvoj komplexu schopností a dovedností pro žánr hudebního divadla
 • Účast na koncertních vystoupeních ve významných prostorách ČR
 • Účast na dalších projektech HAP PZ
 • 1x týdně / 2h
 • cena 6.800,- Kč pololetí
Ateliér F
Sólový zpěv
popis kurzu:
 • veden v anglickém nebo českém jazyce
 • rozvoj správné hlasové a pěvecké techniky
 • práce na interpretaci a uměleckém projevu
  přiměřeném k věku a schopnostem dítěte
 • seznámení s hudební teorií
 • rozvoj rytmického a tonálního cítění
 • rozvoj hudebně sluchových schopností a
  intonace
 • intenzivní individuální práce na sólových
  skladbách
 • příprava vystoupení
 • Příprava na prestižní britské hudební zkoušky ABRSM (dle možností odpovídající příslušné věkové kategorii)
 • práce s ostýchavostí a sebevyjádřením se u
  dětí
 • 1x týdně / 60min (možné domluvit individuálně)
 • cena 500,- Kč/60min
Ateliér G
Individuální výuka hry na hudební nástroj
popis kurzu:
 • veden v anglickém nebo českém jazyce
 • práce na interpretaci a uměleckém projevu
  přiměřeném k věku a schopnostem dítěte
 • seznámení s hudební teorií
 • rozvoj rytmického cítění
 • rozvoj hudebně sluchových schopností
 • intenzivní individuální práce na sólových skladbách
 • příprava vystoupení
 • Příprava na prestižní britské hudební zkoušky ABRSM (dle možností odpovídající příslušné věkové kategorii)
 • práce s ostýchavostí a sebevyjádřením se u dětí
 • 1x týdně / 60min (možné domluvit individuálně)
 • cena 500,- Kč/60min
 

Den Místo konání Čas konání Ateliér Věk
         
Úterý Karlínské Spektrum,Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 od 16.00h do 18.00h Ateliér A 3 - 6 let*
Úterý Karlínské Spektrum,Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 od 16.00h do 18.00h Ateliér B 7 - 12 let*
Pátek Karlínské Spektrum,Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 od 16.00h do 18.15h Ateliér E 7 - 18 let*

1) Lze individuálně jednat podle přání rodičů

„Ceny jsou uvedeny včetně DPH“

 

Partneři: CK Juklík