HudebniAkademiePraha.cz

Mistrovské pěvecké kurzy...

...vyučují mezinárodně uznávaní pěvci a pedagogové s letitými profesními zkušenostmi. Kurzy budou probíhat podle předem vytvořeného časového plánu,kdy se bude každý z účastníků každodenně vzdělávat pod vedením svého lektora. Aktivním účastníkům bude k dispozici zkušebna pro své vlastní samostudium (též podle časového harmonogramu). Všichni aktivní i pasivní účastníci mají celodenní možnost navštívit pěvecký atelier obou lektorů. Oba lektoři vyučují v anglickém, německém a italském jazyce. Tlumočení do češtiny není zajištěno.

Místo konání
Závěrečný koncert
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Ubytování
Fotogalerie
Kontakt

MgA Lada Jirásková Bartošová, klavír MgA Lada Jirásková Bartošová

Patří mezi nejvyhledávanější komorní hráče současné hudební scény.

Sólovou i komorní hudbu studovala v letech 1988-1994 na Konzervatoři v Plzni a od roku 1994 do roku 1999 na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Svůj výrazný talent pro hru v komorních souborech zúročila poprvé v roce 1986, kdy získala 2. cenu na soutěži československých komorních souborů.

O 12 let později získala stejné ocenění v mezinárodní konkurenci klavírních trií soutěže Nadace Bohuslava Martinů. Absolutní vítězkou v sólové hře se stala v roce 1994 na mezinárodním soutěžním festivalu v Londýně.

Pianistickou zručnost a ojedinělý cit pro zvukovou vyváženost uplatňovala v klavírních triích Eggenberg a Alma Mahler, s kterými se zúčastnila mistrovských kurzů rakouské Letní Akademie v Reichenau a úspěšných koncertních turné po Evropě
(Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Španělsko), i za mořem (Taiwan). Koncertní činnost zahrnuje recitály i koncerty s orchestry (Talichův komorní orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská komorní filharmonie).V jejím repertoiru jsou obsaženy technicky i výrazově náročné klavírní party sonát pro smyčcové i dechové nástroje.

Součástí této mnohostranné hudební osobnosti je i činnost pedagogická. Je členem týmu Mezinárodní hudební školy Praha. Na pěveckém oddělení Hudební fakulty AMU se jako externí pedagog věnuje studentům operního zpěvu.

S předními sólisty naší země se setkává na půdě Státní Opery Praha a na koncertních podiích doma i v zahraničí (Spojené Arabské Emiráty, Quatar, Kuvajt, Bulharsko, Tunisko).

Temperament, zvuková kultura, odvaha k hledání nových interpretačních možností a hluboká citová obsažnost činí z výkonů této mladé pianistky skutečný umělecký zážitek.