HudebniAkademiePraha.cz

 

 

 

V průběhu celého hudebně-dramatického bloku je vyučována angličtina nenásilnou a hravou formou, je nenápadně přítomná během všech kreativních, pohybových a sluchových činností, což má blahodárný vliv na utváření jazykové paměti a fantazie pomocí hudebních vjemů. Okamžité aplikování nových dovedností a znalostí formou atraktivního a inspirativního hudebně-dramatického projevu je zvláště u dětí, které si svůj vztah k okolí a světu teprve hledají, velmi oblíbený a přináší vemi rychlé výsledky.

Lektorský tým
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Umělečtí spolupracovníci
Technická spolupráce
Fotogalerie
Kontakt

 

 

 

CK Juklík

Miguel caffé

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková Daniela Štěpánová

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková, vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze, je členkou řídícího výboru Mezinárodního pěveckého centra v Karlových Varech. Pravidelně je zvána do porot národních i mezinárodních soutěží, v posledních letech to byla Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech, celostátní kolo dětské pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, mezinárodní Duškova pěvecká soutěž v Praze, Iuventus Canti – mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina na Slovensku a nejnověji na 1. ročníku česko-slovenské pěvecké soutěže Operní naděje, která je od roku 2014 prologem k MPSAD v Karlových Varech.

Zpěv studovala na Státní konzervatoři v Praze /prof. Marta Boháčová/a AMU v Praze /Prof.Dr. Jarmila Vrchotová-Pátová/. Soukromě také spolupracovala několik let se sólistkou Staatsoper Berlin, komorní pěvkyní Ludmilou Dvořákovou, dále prof. Svatavou Šubrtovou, účastnila se mistrovských pěveckých kurzů Prof. Andreje Kucharského / Hochschule für Musik München/.

Od studentských let se věnovala koncertní činnosti, především v oblasti písňové, oratorní a kantátové tvorby. Koncertovala nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích – Slovensko, Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko ad.

Zároveň se hned po ukončení studií začala věnovat pedagogické činnosti, nejprve na ZUŠ Praha 4, posléze na Konzervatoři Jana Deyla, kde působí od roku 1987. V letech 1991-96 vyučovala zpěv na soukromé Pěvecké konzervatoři Praha, v letech 1995-2011 vyučovala též na Konzervatoři v Pardubicích. V současné době působí také na ZUŠ Jižní Město v Praze. Její absolventi dosáhli řady významných úspěchů v národních i mezinárodních pěveckých soutěžích, působí jako koncertní i operní umělci v České republice i v zahraničí nebo úspěšně působí v oblasti pedagogické. Opakovaně též vyučovala jako lektorka na mistrovských pěveckých kurzech v Praze, pořádaných Pedagogickou fakultou UK.

Partneři: CK Juklík