HudebniAkademiePraha.cz

Mistrovské pěvecké kurzy...

...vyučují mezinárodně uznávaní pěvci a pedagogové s letitými profesními zkušenostmi. Kurzy budou probíhat podle předem vytvořeného časového plánu,kdy se bude každý z účastníků každodenně vzdělávat pod vedením svého lektora. Aktivním účastníkům bude k dispozici zkušebna pro své vlastní samostudium (též podle časového harmonogramu). Všichni aktivní i pasivní účastníci mají celodenní možnost navštívit pěvecký atelier obou lektorů. Oba lektoři vyučují v anglickém, německém a italském jazyce. Tlumočení do češtiny není zajištěno.

Místo konání
Závěrečný koncert
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Ubytování
Fotogalerie
Kontakt

Kontakt

Ing. Jana Kroftová
organizační ředitelka HAP PZ

Tel.: +420 720 350 046
e-mail: hap.zumrova@seznam.cz
www.hudebniakademiepraha.cz, www.musicacademyprague.com

Bankovní spojení
název banky: Raiffeisenbank
číslo účtu: 5107695001/5500, IBAN: CZ9055000000005107695001, SWIFT: RZBCCZPP
variabilní symbol: rodné číslo účastníka, u cizinců datum narození (den/měsíc/rok)