HudebniAkademiePraha.cz

Mistrovské pěvecké kurzy...

...vyučují mezinárodně uznávaní pěvci a pedagogové s letitými profesními zkušenostmi. Kurzy budou probíhat podle předem vytvořeného časového plánu,kdy se bude každý z účastníků každodenně vzdělávat pod vedením svého lektora. Aktivním účastníkům bude k dispozici zkušebna pro své vlastní samostudium (též podle časového harmonogramu). Všichni aktivní i pasivní účastníci mají celodenní možnost navštívit pěvecký atelier obou lektorů. Oba lektoři vyučují v anglickém, německém a italském jazyce. Tlumočení do češtiny není zajištěno.

Místo konání
Závěrečný koncert
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Ubytování
Fotogalerie
Kontakt

Podmínky účasti

 • Kurzy jsou vedeny v angličtině, italštině a němčině, tlumočení do češtiny není zajištěno.
 • Účastník je povinen zaslat kompletně vyplněnou přihlášku elektronicky a současně potvrdit svou účast emailem na adresu HAP PZ, E-MAIL: hap.zumrova@seznam.cz.
 • Současně zaplatí zálohu na kurzovné ve výši 2000,- Kč na účet Raiffeisenbank 5107695001/5500, IBAN: CZ9055000000005107695001, SWIFT: RZBCCZPP (variabilní symbol: rodné číslo účastníka, u cizinců datum narození (den/měsíc/rok)), na základě které bude zaregistrován.
 • Na základě nahrávky bude vybráno po 9-ti pěvcích do každé pěvecké třídy, kteří budou pozváni na Mistrovské pěvecké kurzy jako aktivní účastníci. V případě, že zájemce nebude vybrán do mistrovské třídy, bude mu vrácena záloha na zápisné. Zájemce bude mít možnost zůstat jako pasivní účastník za poplatek 500,- Kč/den.
 • Záloha je v případě neúčasti na Mistrovských pěveckých kurzech nevratná a propadá ve prospěch pořadatele. Doplatek ve výši 6 600kč uhradí účastník do 31.5.2014, poté co mu bude potvrzena jeho aktivní účast, na účet Raiffeisenbank 5107695001/5500, IBAN: CZ9055000000005107695001, SWIFT: RZBCCZPP (variabilní symbol: rodné číslo účastníka, u cizinců datum narození (den/měsíc/rok))
 • Během celého kurzu mají aktivní i pasivní účastníci volný přístup do obou pěveckých tříd.
 • Všichni účastníci kurzu jsou povinni vystoupit bez nároku na honorář na závěrečném koncertě kurzu. Na koncert budou pozváni intendanti a ředitelé významných operních domů České republiky. Dále pak budou zváni zástupci uměleckých agentur.
 • Koncertní vystoupení jsou přístupná veřejnosti.

Kurzovné

 • 8.600,- Kč včetně DVD (nebo EUR 380)
 • Absolventi z předešlých ročníků MPK (2009,2010,2011,2012)- 8.000,- Kč včetně DVD (nebo EUR 360)

Kurzovné zahrnuje

 • Korepetitora (účast vlastního korepetitora není možná)
 • Každodenní výuku s konkrétním profesorem
 • Volný přístup do tříd po celou dobu kurzu
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Pojištění po celou dobu kurzu