HudebniAkademiePraha.cz

Mistrovské pěvecké kurzy...

...vyučují mezinárodně uznávaní pěvci a pedagogové s letitými profesními zkušenostmi. Kurzy budou probíhat podle předem vytvořeného časového plánu,kdy se bude každý z účastníků každodenně vzdělávat pod vedením svého lektora. Aktivním účastníkům bude k dispozici zkušebna pro své vlastní samostudium (též podle časového harmonogramu). Všichni aktivní i pasivní účastníci mají celodenní možnost navštívit pěvecký atelier obou lektorů. Oba lektoři vyučují v anglickém, německém a italském jazyce. Tlumočení do češtiny není zajištěno.

Místo konání
Závěrečný koncert
Podmínky a kurzovné
Přihláška
Ubytování
Fotogalerie
Kontakt

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN


Přihláška k aktivní účasti

ANMELDUNG ZUR AKTIVEN TEILNAHME / APPLICATION FOR ACTIVE PARTICIPATION

Mistrovské pěvecké kurzy
Gesangsmeisterklassen / Master classes in singing

Letní hudební akademie Praha 2014
Musikalische Sommerakademie Prag 2014 / Summer Music Academy Prague 2014

Uzávěrka pro aktivní účastníky: 30. 4. 2014
Abschluss für aktive Teilnehmer: 30. April 2014 / Deadline for active participants: 30. April 2014

Jméno:
Vorname/Name
Vyplňte, prosím. Přijmení:
Nachname/Surname
Vyplňte, prosím.
Datum narození:
Geburtsdatum/Date of birth
Vyplňte, prosím. Rodné číslo:
Geburtsnummer/Birth registration no.
Vyplňte, prosím.
Národnost:
Nationalität/Nationality
Vyplňte, prosím. Pohlaví:
Geschlecht/Sex
muž
Männlich/Male
žena
Weiblich/Female
Hlasová skupina:
Stimmlage/Voice type
Vyplňte, prosím. Jazykové znalosti:
Sprachkenntnisse/ Language skills
Telefon:
Telefon/Phone
Vyplňte, prosím. Vyplňte, prosím. Email:
E-Mail/email
Vyplňte, prosím.
Adresa pro zasílání korespondence:
Korrespondenzanschrift/Correspondence address
Ulice:
Straße/Street
Město:
Stadt/City
PSČ:
PLZ/Post code
Stát:
Land/Country
Vyplňte, prosím. Vyplňte, prosím. Vyplňte, prosím. Vyplňte, prosím.
Chtěl/a bych studovat u:
Ich möchte bei folgendem(r) Lektor(in) studieren/ I would like to study under
prof. Josef Protschka prof. Brigitte Lindner
v případě, že nebudu vybrán k výše zmíněnému pedagogovi, přistoupím na studium u druhého z nich
Falls ich nicht in die Klasse des oben genannten Pädagogen gewählt werde, bin ich mit dem Studium bei dem anderen Lektor einverstanden./ If I am not selected for the class of the above trachet, I will accept classes with the other instructor.
Hudební vzdělání
Musikausbildung/Musical training
Škola:
Schule/School
Od - do:
Von-bis/From-to
Pedagog:
Pädagoge/Instructor
Vyplňte, prosím.
Účast na soutěžích
Teilnahme an Wettbewerben/Participation in contests
   
Kdy:
Wann/When
Název soutěže:
Name des Wettbewerbs/Name of the contest
Výsledek:
Ergebnis/Result
Repertoar...
1. Je vyžadována hodnota.
2.
3.
4.
5.
Musíte souhlasit s pravidly. Přihlašuji se tímto k aktivní účasti na Mistrovských pěveckých kurzech a souhlasím s jejich podmínkami.
Ich melde mich zur aktiven Teilnahme an den Gesangsmeisterklassen und stimme ihren Bedingungen zu. / I hereby apply for active participation in master classes in singing and accept the terms and conditions thereof.